สไลด์ แฟรี่

  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ET.NRRU
    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่รวบรวมศาสตร์แห่งความรู้วิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แห่งดินแดนที่ราบสูงเมืองย่าโม
  • Nakhon Ratchasima Rajabhat University
  • Faculty Of Industrial Technology
    "No Study - No Work - No Money"
    "No Study - No Work - No Money"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำหรับนักศึกษา     ข่าวสำหรับนักศึกษา : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม   อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการอบรม OPEN CABLING FOR THE FUTURE   " โครงการอบรม OPEN CABLING FOR THE FUTURE โดยบริษัท INTERLINK จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ

 

 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง