• ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา ท่านผู้สนใจ เข้าสู่เว็บไซด์
    *** ElectronicTelecommunication Of Nakhonratchasima Rajabhat University ***
  • Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสำหรับนักศึกษา     ข่าวสำหรับนักศึกษา : โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม   อ่านต่อ
กิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   " โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา... อ่านต่อ

 

 

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง