การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่12

รางวัลของแต่ละทีมที่ทำงานร่วมกับนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น ในงานการแข่งขันออกบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 1 – 6 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter