โครงการออกค่ายบริการด้านวิชาการและบริการชุมชน

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช

 ตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter